Aktualno�ci Katalog produkt�w Informacje techniczne O firmie Certyfikaty Zobacz te� Kontakt

Certyfikaty

Surowe materiay wysokiej jakoci; lata dowiadcze; wysoka precyzja technik produkcyjnych; drobiazgowy proces profesjonalnego wykoczenia. To s kryteria zapewniajce sta wysok jako produktw firmy OSBORN.

Od pomysu wyprodukowania do momentu powstania szczotki, zapewnienie jakoci i kontrola s nieodcznymi elementami procesw produkcji. Szczegowa kontrola, zarwno jak nadzr niezalenych inspektorw dowodzi wysokiej jakoci produktw firmy OSBORN.

wiadectwo jakoci wszystkich procedur operacyjnych, zarwno jak jako produktw DIN EN ISO 9001:2000 osignitych przez OSBORN s widoczne. Co wicej, wszystkie produkty odpowiadaj europejskim standardom (EN 1083-1, EN 1083-2) oraz procesy produkcji s zgodne z przepisami bezpieczestwa.


  OSBORN International - A unit of Jason Incorporated